Sockring Kvinnor - Ben


Nybörjare, Seasonal eller stammis?

Flera behandlingar finns som Nybörjare, Seasonal och Stammis. Men när ska du välja den ena eller den andra?

Nybörjare” är för någon som aldrig gjort behandlingen tidigare. Vi har då mer tid avsatt för din behandling så att vi ska kunna ge dig den tid du behöver för att bli bekväm med behandlingen. 

Seasonal” är någon som inte är nybörjare men ändå inte kommer minst var 6:e vecka så som en ”stammis” gör. 

Stammis” är någon som gör behandlingen regelbundet och inte väntar längre än 6 veckor mellan tillfällena.

Prisnivåer

På många behandlingar finns två olika prisnivåer beroende på hur erfaren en Sugarista är. En Sugarista är person som genomgått utbildning i sockring som hårborttagningsmetod och därefter avlagt prov med godkänt resultat. Godkänt resultat innebär att man erhåller certifiering i sockring och man får kalla sig för Sugarista. 

Graduated: Detta är vår första erfarenhetsnivå som Sugarista. I denna nivå är en Sugarista vanligtvis 1-2 år innan Sugaristan avlägger "Master prov". 

Master. Detta är vår högsta erfarenhetsnivå och dessa Sugaristas är våra mest erfarna och har jobbat under lång tid. De har avlagt "Master prov" med godkänt resultat.  


Sockring - Hela Ben


Hela ben - Nybörjare & Seasonal

Hela ben. Här ingår allt från gränsen till bikinin, till och med tårna.

 

Behandlingstid: 75 min

Pris 

Graduated: 1 095 kr

Master: 1 195 kr

Hela ben - Stammis

Hela ben. Här ingår allt från gränsen till bikinin, till och med tårna.

 

Behandlingstid: 45 min

Pris 

Graduated: 995 kr

Master: 1 095 kr


Sockring - Halva Ben


Halva ben - Nybörjare & Seasonal

Halva ben. Här ingår allt från knäna och ner till och med tårna.

 

Behandlingstid: 60 min

Pris 

Graduated: 849 kr

Master: 949 kr

HALVA ben - Stammis

Halva ben. Här ingår allt från knäna och ner till och med tårna.

 

Behandlingstid: 40 min

Pris 

Graduated: 695 kr

Master: 749 kr


Här är våra senaste Google Reviews